Wallenbergs akademiprogram i matematik

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har tillsammans med Vetenskapsakademien startat ett program för att stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Svensk matematikforskning har en stark tradition men har under de senaste decennierna tappat internationell mark. Trots larmrapporter om skolmatematiken finns det duktiga svenska studenter av god internationell klass som vill satsa på en forskarutbildning inom matematik. Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademien som näringslivet. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar mellan 2014 och 2029 upp till 650 miljoner kronor för att ytterligare utveckla svensk matematikforskning. Programmet består av tre delprogram och omfattar svenska och utländska unga forskare samt utländska etablerade forskare.

Den gemensamma plattformen och navet för satsningen blir Vetenskapsakademiens forskningsinstitution Institut Mittag-Leffler i Stockholm. Institutet har en central roll för svensk matematik och räknas till ett av de tio bästa i världen.

Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen

Unga forskare med svensk doktorsexamen kan söka två års stipendiefinansiering utomlands med möjlighet att få finansiering för en tvåårig repatrieringstjänst vid hemkomsten till svenskt universitet.

Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige

Seniora forskare i Sverige erbjuds söka finansiering av en tvåårig postdoktjänst till sin forskargrupp. Den seniora forskaren får under förutsättning att finansiering beviljas utannonsera och tillsätta tjänsten i samarbete med sitt lärosäte. Ansökan inlämnas av den nominerande institutionen.

Program för utländska forskare

Programmet ger möjlighet för upp till fem utländska, vetenskapligt etablerade forskare inom matematik att tillbringa 1–12 månader vid en svensk institution. Nomineringar till gästforskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutsföreståndare, universitetsledningar eller motsvarande.

Ansökan/nominering

Ansökan/nominering görs på Wallenbergstiftelsernas webbplats. Vetenskapsakademiens klass för matematik ansvarar för utvärderingsprocessen och beviljade anslag meddelas sökande samt publiceras på Akademiens och Wallenbergsstiftelsernas webbplatser.

Ansök/nominera på Wallenbergstiftelsernas webbplats

Pressmeddelanden med listor över vilka som fått anslag inom matematikprogrammet