Forskningsanslag

Akademien utvärderar ansökningar för ett antal större forskningsanslag inom flera olika ämnesområden. Anslagen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse och Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle.