Vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsakademien arbetar för att sprida kunskap och information om vetenskapliga resultat i samhället, motverka okunskap och faktaresistens, och bidra till en kunskapsbaserad utveckling. Akademien uppmärksammar viktiga samhällsfrågor och granskar dem ur ett vetenskapligt perspektiv. Arbetet bedrivs tvärdisciplinärt och innefattar bland annat Akademiens kommittéer och internationella samarbeten. Som obunden, fristående organisation är Akademien också en välrenommerad remissinstans.