Nationalkommittéer

Akademien är huvudman för 18 svenska nationalkommittéer inom olika ämnesområden, som bland annat representerar Sverige i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i ISC (International Science Council).

Nationalkommittéerna har som uppgift:

  • att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde
  • att verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar
  • att verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället (skola, allmänhet och näringsliv)
  • att stå till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet
  • att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien

Kontakten mellan Akademiens klasser, utskott och nationalkommittéer resulterar ofta i gemensamma symposier och samarbete vid remissvar. Förutom forskare finns också representanter från näringsliv, beslutsfattare, skola och media bland nationalkommittéernas ledamöter.

Akademien är huvudman för nationalkommittéer inom (anslutningar inom parentes):

Astronomi

Anslutning: International Astronomical Union, IAU
Ordförande: Elvire De Beck, elvire.debeck@chalmers.se
Sekreterare: Jouni Kainulainen, jouni.kainulainen@chalmers.se
Webbplats

Biologi

Anslutning: International Union of Biological Sciences, IUBS
Ordförande: Charlotta Kvarnemo, lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se
Webbplats

Farmakologi, fysiologi och neurovetenskap

Anslutning: International Union of Basic and Clinical Pharmacology, IUPHAR, International Union of Physiological Sciences, IUPS, och International Brain Research Organization, IBRO
Ordförande: Bryndis Birnir, bryndis.birnir@neuro.uu.se
Sekreterare: Fredrik Elinder, fredrik.elinder@liu.se

Fysik

Anslutning: International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP
Ordförande: Jonathan Weidow, jonathan.weidow@chalmers.se
Sekreterare: Joakim Cederkäll, Joakim.Cederkall@nuclear.lu.se
Webbplats

Geofysik

Anslutning: International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG och Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR
Ordförande: Per Holmlund, per.holmlund@natgeo.su.se
Webbplats

Geografi

Anslutning: International Geographical Union, IGU
Ordförande: Susanne Stenbacka, susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Geologi

Anslutning: International Union of Geological Sciences, IUGS
Ordförande: Mikael Calner, mikael.calner@geol.lu.se
Sekreterare; Therese Bejgarn, therese.bejgarn@sgu.se
Webbplats

Globala miljöförändringar

Anslutning: ISC:s forskningsprogram inom global environmental change
Ordförande: Katarina Gårdfeldt, katarina.gardfeldt@polar.se

Kemi

Anslutning: International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, och International Union of Crystallography, IUCr
Ordförande: Linda Zellner, linda.zellner@perstorp.com
Sekreterare: Agneta Sjögren (adjungerad), agneta.sjogren@kemisamfundet.se
Webbplats

Logik, metodologi och filosofi

Anslutning: Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science of the International Union of History and Philosophy of Science, DLMPS/IUHPS
Ordförande: John Cantwell, cantwell@abe.kth.se
Sekreterare: Fredrik Stjernberg
Webbplats

Matematik

Anslutning: International Mathematical Union, IMU
Ordförande: Samuel Bengmark, samuel@chalmers.se
Webbplats

Mekanik

Anslutning: International Union of Theoretical and Applied Mechanics, IUTAM
Ordförande: Matti Ristinmaa, matti.ristinmaa@solid.lth.se
Sekreterare: Erik Olsson, erik.1.olsson@ltu.se
Webbplats

Molekylära biovetenskaper

Anslutning: International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB, och International Union of Pure and Applied Biophysics, IUPAB
Ordförande: Ruth Palmer, ruth.palmer@gu.se

Nutrition och livsmedelsvetenskap

Anslutning: International Union of Nutritional Sciences, IUNS, och International Union of Food Science and Technology, IUFoST
Ordförande: Tommy Cederholm, tommy.cederholm@pubcare.uu.se
Sekreterare: Anna Winkvist, anna.winkvist@nutrition.gu.se

Psykologi

Anslutning: International Union of Psychological Sciences, IUPsyS
Ordförande: Daniel Västfjäll, daniel.vastfjall@liu.se
Sekreterare: Fredrik Björklund, fredrik.bjorklund@psy.lu.se
Webbplats

Radiovetenskap

Anslutning: International Union of Radio Science, URSI
Ordförande: Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Sekreterare: Joakim Johansson
Webbplats

Strålskyddsforskning

Anslutning: ej ISC-ansluten
Ordförande: Mats Eriksson, mats.k.eriksson@liu.se
Sekreterare: Mattias Lantz, mattias.lantz@physics.uu.se
Webbplats

Teknik- och vetenskapshistoria

Anslutning: International Committee for Cooperation in the History of Technology, ICOHTEC, och Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science, DHST/IUHPS)
Ordförande: Anna Storm, anna.storm@liu.se
Sekreterare: Ingemar Pettersson, ingemar.pettersson@ekhist.uu.se
Webbplats

Kontakt vid Akademiens kansli

Thérèse Tietjens, Akademisekreterare