Förstärkningen av svensk matematikforskning fortsätter

Femton matematiker får dela på 27 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. De bidrar med kunskap om bland annat sociala nätverk som Facebook, effektivare algoritmer och sätt att beräkna isavsmältning till följd av klimatförändringar.

Doktorand Eric Ahlqvist, KTH , Isabel Haasler, KTH, Adem Limani, Lunds universitet, Jeroen Hekking, KTH och doktor Johan Wärnegård, KTH, här till de yngre matematiker som nu får en postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet i två år.

Matematikprogrammet har pågått sedan 2014 och har fått mycket stor betydelse för matematikforskningen i Sverige. Det har gett de bästa yngre svenska matematikerna internationell erfarenhet genom att de får möjlighet att resa utomlands som postdoktorer. Samtidigt rekryteras både yngre och mer erfarna matematiker till Sverige från utlandet. Något som bidrar till att skapa starka forskningsmiljöer vid svenska universitet.

– Målet med matematikprogrammet när vi startade det var att Sverige skulle återta en internationell tätposition inom området. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen. Svensk matematik har utvecklats väldigt positivt, det finns flera världsledande forskningsmiljöer och det har blivit attraktivt för internationellt ledande forskare att komma hit, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Han lyfter också fram stödet till Institut Mittag-Leffler och satsningen på matematik och artificiell intelligens inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, som framgångsfaktorer.

Matematikprogrammet är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kungl. Vetenskapsakademien, som utvärderar alla nominerade kandidater.

– Vi tycker det är oerhört roligt att kunna bidra till den här satsningen med våra ledamöters expertis. Som Vetenskapsakademi är vi väl medvetna om vilken roll matematiken spelar som en viktig förutsättning för många andra vetenskaper. Det finns också en allt större efterfrågan på matematisk kunskap i dagens högteknologiska samhälle, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien.

I och med årets anslag har totalt 117 forskare beviljats anslag sedan 2014.

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Eric Ahlqvist, KTH (University of Edinburgh, Skottland, Storbritannien)
Doktorand Isabel Haasler, KTH (École polytechnique fédéralede Lausanne (EPFL), Schweiz)
Doktorand Adem Limani, Lunds universitet (Universitat Autònoma de Barcelona, Spanien)
Doktorand Jeroen Hekking, KTH (University of Regensburg, Germany)
Dr. Johan Wärnegård, KTH (Columbia University, New York, USA)
Doktorand Mingchen Xia, Chalmers tekniska högskola (École Polytechnique, Palaiseau, Frankrike)

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Biträdande professor Michael Björklund, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Dr. Josefin Ahlkrona, Stockholms universitet
Professor Sandra Di Rocco, KTH, Stockholm
Docent Lilian Matthiesen, KTH, Stockholm
Docent Jian Qiu, Uppsala universitet
Professor David Rydh, KTH, Stockholm

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Docent Matthew Kennedy, University of Waterloo, Kanada (Stockholms universitet)
Docent Antonio Lerario, International School for Advanced Studies, Trieste, Italien (KTH, Stockholm)
Professor Ayman Kachmar, Lebanese University, Beirut, Libanon (Lunds universitet)

Läs mer om forskarna och deras forskning

 

FAKTA/Om programmet

Programmet omfattar under åren 2014–2029 650 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner. Programmet inkluderar dessutom ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut.

Kontaktpersoner:
Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 02
hans.ellegren@kva.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se