Vetenskapliga tidskrifter

Genom publicering av vetenskapliga tidskrifter kan Akademien bidra till spridningen av aktuella forskningsresultat.

De tidskrifter som Akademien själv producerar är Ambio (internationell miljöforskning), Acta Mathematica och Arkiv för matematik.

Acta Zoologica (zoologisk morfologi) ges ut i samarbete med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Zoologica Scripta (systematisk zoologi) ges ut i samarbete med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Mer information

Ambio

Acta Mathematica

Arkiv för matematik

Acta Zoologica

Zoologica Scripta