Organisation

Akademiens ledamöter är uppdelade efter ämnesområde i tio klasser som alla finns representerade i akademistyrelsen. Alla svenska ledamöter kallas cirka tio gånger per år till den allmänna sammankomsten, som är Akademiens högsta beslutande organ.

Akademien sammanträder vid Allmän sammankomst ca 10 gånger per år för att fatta beslut om bland annat inval, priser och andra särskilt viktiga frågor. Den allmänna sammankomsten är Akademiens högsta beslutande organ.

Organisationschema, Kungl.Vetenskapsakademien
Organisationsschema över Kungl. vetenskapsakademien. Klicka på bilden för större version.

Preses är Akademiens högste företrädare och leder både Akademiens och styrelsens sammanträden. Tre vice presides biträder preses. De är liksom preses valda till sina förtroendeuppdrag på viss tid.

Ständiga sekreteraren är Akademiens verkställande ledamot och ansvarar för Akademiens organisation, den löpande förvaltningen och genomförandet av de beslut som fattats av Akademien.

Presidiet består av preses, de tre vice presides och den ständiga sekreteraren. De ansvarar bland annat för att förbereda ärenden till styrelsen och att samordna representation gällande nationella och internationella vetenskapliga förbindelser.

Läs mer om presidiets medlemmar

Akademistyrelsen utgörs av presidiet samt en ledamot från var och en av Akademiens tio klasser. De ansvarar för verksamhetens utveckling och för effektiv användning av tillgängliga resurser.

Ledamöterna är verksamma inom klasser och kommittéer som bland annat tar initiativ till utredningar, remissvar, konferenser och seminarier.

Läs mer om Akademiens ledamöter

Akademiens kansli har ett 40-tal anställda med den ständiga sekreteraren som chef. Kansliet svarar bland mycket annat för kommunikation, administration, ekonomi och programverksamhet.

 

Akademistyrelsen

 • Birgitta Henriques Normark, Preses
 • Hans Ellegren, Ständig sekreterare
 • Sven Lidin, 1:e vice preses
 • Per Strömberg, 2:e vice preses
 • Ulf Ellervik, 3:e vice preses
 • Kurt Johansson, Klassen för matematik
 • Göran Östlin, Klassen för astronomi och rymdvetenskap
 • Claes Fahlander, Klassen för fysik
 • Johan Elf, Klassen för kemi
 • Vivi Vajda, Klassen för geovetenskaper
 • Stefan Jansson, Klassen för biologiska vetenskaper
 • Anna Wedell, Klassen för medicinska vetenskaper
 • Danica Kragic Jensfelt, Klassen för tekniska vetenskaper
 • Li Bennich-Björkman, Klassen för samhällsvetenskaper
 • Arne Jarrick, Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Kommittéer

Akademien har fem permanenta kommittéer som arbetar med några av Akademiens mest centrala verksamheter:

Akademien driver också Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, som består av representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Svenska Akademien och Sveriges unga akademi.