Organisation

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.