Cecilia Herbst

Forskningskoordinator
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Kommittésekreterare (Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter)