Kontakt

The Academy Photo: Thomas Wingstedt, ©The Royal Swedish Academy of Sciences. ©The Royal Swedish Academy of Sciences.
Akademiens lokaler ligger i Frescatiområdet i Stockholm.

Adress

Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005, SE-104 05 Stockholm
Telefonväxel: 08-673 95 00

Besöks/Leveransadress

Lilla Frescativägen 4A
SE-114 18 Stockholm

Öppettider

Receptionen är endast öppen i anslutning till öppna evenemang och möten.

Telefonväxeln är öppen måndag–fredag.
15 januari–14 juni och 1 september–14 december: 08.30–16.30.
15 december–14 januari och 15 juni–31 augusti: 08.30–15.00.
Stängt vecka 1, 28, 29, 30, 31, 32, 52.

Fakturaadress

Kungl. Vetenskapsakademien
Att: Receptionen
Box 50005, SE-104 05 Stockholm

Organisationsnummer: 262000-1129 · Plusgiro: 2108461-1 · Bankgiro: 563-7079

Remiss

För inbjudan att svara på remiss, inbjudan till sakråd eller motsvarande, vänligen kontakta remiss@kva.se