Nobelsymposier

Nobelsymposierna är ett tillfälle för svenska akademiska institutioner att arrangera internationella konferenser på högsta vetenskapliga nivå, och ge svenska forskare direktkontakt med den internationella forskningsfronten. Sedan starten 1965 har mer än 180 Nobelsymposier arrangerats.

Nobelstiftelsens programkommitté är de som formellt beviljar ansökningar om att arrangera Nobelsymposier. Kommitténs beslut baseras på förslag från Kungl. Vetenskapsakademien, som mottar och organiserar utvärderingen av förslag till Nobelsymposier i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och ekonomiska vetenskaper.

Ansökan Nobelsymposier 2025

Kungl. Vetenskapsakademien erbjuder svenska akademiska institutioner att föreslå ämnen för Nobelsymposier 2025 i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och ekonomiska vetenskaper.

Tack vare stora anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är det möjligt att arrangera ett symposium per år inom vart och ett av de fem ämnesområdena.

Sista dag för ansökan är 13 oktober 2023.

Ansökan ska göras på ansökningsformuläret nedan och skickas via e-post till nobelsymposia@kva.se senast den 13 oktober 2023.

Ansökningsformulär

Instruktioner för ansökan

Kontakt: Lotta Eberstein, nobelsymposia@kva.se