Nobelsymposier

Nobelsymposierna är ett tillfälle för svenska forskare att arrangera internationella konferenser på högsta vetenskapliga nivå, och ge dem direktkontakt med den internationella forskningsfronten. Sedan starten 1965 har mer än 190 Nobelsymposier arrangerats.

Nobelstiftelsens programkommitté är de som formellt beviljar ansökningar om att arrangera Nobelsymposier.

Kungl. Vetenskapsakademien mottar och organiserar utvärderingen av förslag till Nobelsymposier i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och ekonomiska vetenskaper. Tack vare stora anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är det möjligt att arrangera ett symposium per år inom vart och ett av de fem ämnesområdena.

Nobelsymposier i ämnet fred administreras av Norska Nobelkommittén.

Ansökan Nobelsymposier 2026

Kungl. Vetenskapsakademien erbjuder svenska forskare att föreslå ämnen för Nobelsymposier 2026 i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och ekonomiska vetenskaper.

För 2026 finns även anslag att söka för Nobelsymposium i fysik i Stellenbosch, Sydafrika. Se särskilt ansökningsformulär nedan.

Sista dag för ansökan är 11 oktober 2024.

Ansökan ska göras på ansökningsformuläret nedan och skickas via e-post till nobelsymposia@kva.se senast den 11 oktober 2024.

Kontakt: Lotta Eberstein, nobelsymposia@kva.se

Nobelsymposier 2024

Microdevelopment researsh in the last 20 years: what have we learned

Ämnesområde: Ekonomiska vetenskaper
Organisatör(er): Jakob Svensson
Stellenbosch, Sydafrika

Russia’s war of aggression in Ukraine: Causes, motives, implications

Ämnesområde: Fred
Organisatör(er): Olav Njølstad, Norska Nobelinstitutet

Cardiovascular Diseases

Ämnesområde: Fysiologi eller medicin
Organisatör(er): Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien
Stellenbosch, Sydafrika

TGF-β family: future frontiers in medicine and physiology

Ämnesområde: Fysiologi eller medicin
Organisatör(er): Aristidis Moustakas, Uppsala universitet

Literary Translation and Nobel Consecration

Ämnesområde: Litteratur
Organisatör(er): Karl Ågerup, Örebro universitet

Spatial biology in the genomics era

Ämnesområde: Fysiologi eller medicin
Organisatör(er): Joakim Lundeberg, KTH, Karolinska Institutet

Quantum control of mechanical systems: from fundamental research to technological applications

Ämnesområde: Fysik
Organisatör(er): Witlef Wieczorek, Chalmers tekniska högskola

Nobelsymposier 2025

Rethinking Territorial Jurisdiction: normative perspectives on legislation and enforcement in cyberspace

Ämnesområde: Fred
Organisatör(er): Olav Njølstad, Norska Nobelinstitutet

African Youth Show the Way Towards Peace and Democracy. The IYTT Sixth Annual International Youth Conference Inspire Research and Societal Change

Ämnesområde: Fred
Organisatör(er): Urban Strandberg, International Youth Think Tank (IYTT)
Stellenbosch, Sydafrika

Creative uses of High-Throughput Sequencing

Ämnesområde: Kemi
Organisatör(er): Johan Elf, Uppsala universitet

Multiple Sclerosis: from molecular mechanisms to disease-modifying treatments

Ämnesområde: Fysiologi eller medicin
Organisatör(er): Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet

International Trade with Heterogeneous Firms

Ämnesområde: Ekonomiska vetenskaper
Organisatör(er): Rikard Forslid, Stockholms universitet

Palaeogenomics: charting the future of ancient DNA

Ämnesområde: Fysiologi eller medicin
Organisatör(er): Love Dalén, Stockholms universitet

Chemistry for Sustainability: Fundamental Advances

Ämnesområde: Kemi
Organisatör(er): Berit Olofsson, Stockholms universitet