Hälsa

Vetenskapsakademien har ett brett engagemang för hälsofrågor, både i Sverige och internationellt genom vetenskapliga samarbetsorganisationer. Mycket av Akademiens arbete inom området samordnas av kommittén för hälsofrågor, men Akademien är också huvudman för Swedish Institute for Health Transformation (SIGHT) och medlem av European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) och InterAcademy Partnership (IAP), där hälsofrågor ofta behandlas.