Hälsa

Vetenskapsakademien har ett brett engagemang för hälsofrågor, både i Sverige och internationellt genom vetenskapliga samarbetsorganisationer. Mycket av Akademiens arbete inom området samordnas av kommittén för hälsofrågor, men Akademien är också medlem av European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) och InterAcademy Partnership (IAP), där hälsofrågor ofta behandlas.