Sveriges största satsning på matematiker fortsätter – 17 nya forskare får anslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, beslutat att stärka den matematiska forskningen i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition inom området. Totalt satsas närmare 200 miljoner kronor under en sexårsperiod.

2014 utsågs de 15 första mottagarna av stödet, nu offentliggörs ytterligare 17.

Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Michael Jakobson, University of Maryland, USA, (Uppsala universitet)

Professor Mattias Jonsson, University of Michigan, USA (Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet)

Professor Michael Lacey, Georgia Institute of Technology, USA (Lunds universitet)

Professor Eero Saksman, Helsingfors universitet, Finland (Lunds universitet)

Professor Michael Siegel, New Jersey Institute of Technology, USA (KTH, Stockholm)

 

Sex etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:

Professor Bo Berndtsson, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Professor Mattias Dahl, KTH

Dr Martin Herschend, Uppsala universitet

Dr Klas Modin, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Professor Hjalmar Rosengren, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Professor Henrik Shahgholian, KTH

 

Sex forskare med svensk doktorsexamen får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet (inom parentes) och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Dr Magnus Goffeng, Göteborgs universitet, (Köpenhamns universitet, Danmark)

Dr Lukáš Malý, Linköpings universitet, (University of Cincinnati, Ohio, USA)

Dr Oscar Marmon, Chalmers tekniska högskola, (Köpenhamns universitet, Danmark)

Dr Anna Sakovich, KTH (Universität Wien, Österrike)

Dr Martin Strömqvist, KTH, (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, Norge)

Dr Björn Winckler, KTH, (State University of New York, Stony Brook, USA)

Forskarpresentationer finns på:

www.wallenberg.com/kaw/matematik2015

Läs mer om framtida utlysningar:

www.wallenberg.com/kaw/anslagsguide/utlysningar/utlysning-matematikprogrammet