Storsatsning på matematik fortsätter

Utvecklingen av nya mediciner, beslutstöd, artificiell intelligens och andra områden som är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och hälsa är helt beroende av ny matematik och skickliga matematiska forskare. 15 matematiker får i år anslag inom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.

Professor Gernot Akemann från Tyskland är en av de gästprofessorer som nu kan rekryteras till ett svenskt universitet inom ramen för matematikprogrammet.

För att stärka svensk matematisk forskning lanserade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2014 ett forskningsprogram inom matematik.

– Den nya matematiken hjälper oss till exempel att förstå sambanden mellan gener och sjukdomar, eller hur klimatförändringar påverkar livet på jorden. Matematisk utveckling och kunskap är också avgörande för att Sverige ska hänga med i den digitala revolution som pågår med bland annat artificiell intelligens och automation, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och fortsätter:

– Vi är därför väldigt glada över att Stiftelsen genom denna satsning hittills kunnat stötta 87 svenska och internationella forskare och på så vis bidra till att stärka den svenska matematikens internationella konkurrenskraft.

Omkring 25 miljoner kronor per år

I år är det sammanlagt 15 matematiker som får ta del av satsningen. Sex av dessa är unga matematikforskare i Sverige som får stipendium för att tjänstgöra vid universitet i Tjeckien, USA, Tyskland, Storbritannien och Kina under en tvåårsperiod. De får dessutom medel i ytterligare två år om de återvänder och fortsätter sin forskning i Sverige.

Med hjälp av anslaget kan även fem unga utländska forskare och fyra högt meriterade gästprofessorer rekryteras till svenska universitet.

Sedan programmet startades har i snitt 25 miljoner kronor per år anslagits till tjänster och stipendier.

Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater. Göran K Hansson, Akademiens ständige sekreterare, betonar att behovet av en satsning på matematik är stort.

– Matematik är en vetenskap av största betydelse. Den är viktig för många andra vetenskaper liksom för den digitala utvecklingen, och vi behöver ha en stark matematikforskning i Sverige.

– Genom forskningsprogrammet för matematik får ett antal unga svenska matematiker möjlighet att tjänstgöra på universitet utomlands samtidigt som utländska postdoktorer och meriterade gästprofessorer kommer hit. Jag är övertygad om att det utbyte av tankar, idéer och inte minst kunskap som detta innebär spelar en stor roll för den svenska matematikens utveckling.

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Simon Larson, KTH (Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland)

Doktor Axel Ringh, KTH (Hong Kong University of Science and Technology, Hongkong, Kina)

Doktor Gabriele Balletti, Stockholms universitet (Freie Universität, Berlin, Tyskland)

Doktor Jakob Hultgren, Chalmers tekniska högskola (University of Maryland College Park, Maryland, USA)

Doktor Jakob Zimmermann, Uppsala universitet (University of East Anglia, Norwich, Storbritannien)

Doktorand Susanna Figueiredo de Rezende, KTH (Czech Academy of Sciences, Prag, Tjeckien)

Fem forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Professor Henrik Shahgholian, KTH

Professor Håkan Hedenmalm, KTH

Docent Danijela Damjanovic, KTH

Docent Wushi Goldring, Stockholms universitet

Doktor Julia Brandes, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Fyra etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Robert R. Bruner, Wayne State University, Detroit, USA (KTH)

Docent Stephen Pankavich, Colorado School of Mines, Golden, USA (Chalmers tekniska högskola)

Professor Gernot Akemann, Bielefeld University, Tyskland (KTH)

Docent Daniel Appelö, University of Colorado, Boulder, USA (Uppsala universitet)

Läs mer om forskarna och projekten
https://kaw.wallenberg.org/matematikprogrammet-2019

Om programmet:
Programmet omfattar under åren 2014–2023 340 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

Kontaktpersoner:
Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 00
goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se