Gregori Aminoffs pris

Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde.

Kontakt: Gunilla Hallersjö, Priskoordinator,
+46 8 673 95 51, gunilla.hallersjo@kva.se