Miljonanslag till matematiker

15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Matematikprogrammet. Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.  

Sverige har en lång tradition av internationellt framstående matematiker och många studenter vill satsa på forskarutbildning inom området. Även efterfrågan på forskarutbildade matematiker är stor.

– Det här är en långsiktig satsning för att förstärka den matematiska forskningen i Sverige. Områdt är av yttersta vikt både för utvecklingen av forskningen och för utvecklingen av industrin eftersom avancerad matematik i många fall ligger till grund för nya genombrott och produktutveckling, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anslaget är inte inriktat på något särskilt område inom matematiken utan stödjer grundforskning. Historien har visat att matematiska problemlösningar ofta kommer långt innan vi förstår hur de kan tillämpas.

Exempel på matematiska områden som ryms inom 2016 års omgång är: algebraisk geometri med tillämpningar i biokemi, studier av dynamiska system – företeelser som kan tillämpas på så vitt skilda områden som planetrörelser, finansmarknader, djurpopulationer eller smittspridning – olösta matematiska problem som Noetherproblemet och ett av millennieproblemen – Navier-Stokes ekvationer.

– Vi är mycket glada över att få bidra till Matematikprogrammet tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, säger Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare. Matematikens betydelse kan inte överskattas, både som egen vetenskapsgren och som en förutsättning för utvecklingen inom fysik, kemi, samhällsvetenskap och andra ämnen. Matematikprogrammet innebär ett kraftfullt och långsiktigt stöd till utvecklingen av svensk matematikforskning.

Anslag 2016

Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

 • Professor Nageswari Shanmugalingam, University of Cincinnati (Linköpings universitet)
 • Professor Alfonso Montes Rodríguez, Universidad de Sevilla (KTH)
 • Professor Jean-Christophe Yoccoz, Collège de France (KTH)
 • Professor Alicia Dickenstein, Universidad de Buenos Aires (KTH)
 • Professor Arno Kuijlaars, KU Leuven (KTH)

Fem etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:

 • Docent Tilman Bauer, KTH
 • Docent Maurice Duits, KTH
 • Docent Denis Gaidashev, Uppsala universitet
 • Docent Cecilia Holmgren, Uppsala universitet
 • Docent Elizabeth Wulcan, Chalmers tekniska högskola

Fem forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

 • Seidon Alsaody, Uppsala universitet (Institut Camille Jordan, Lyon, Frankrike)
 • Afshin Goodarzi, KTH (Freie Universität i Berlin, Tyskland)
 • Cecilia Karlsson, Uppsala universitet (Stanford University, USA)
 • Ivan Martino, Stockholms universitet, (University of British Columbia in Vancouver, Kanada)
 • Andreas Minne, KTH (Scuola Normale Superiore in Pisa, Italien)

Om programmet

Programmet omfattar under åren 2014–2022 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr,
ordförande,
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,
08-545 017 80, kaw@kaw.se

Göran K. Hansson,
ständig sekreterare,
Kungl. Vetenskapsakademien,
08-673 95 00, goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg,
verkställande ledamot,
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,
08-545 017 80, kaw@kaw.se

Hans Reuterskiöld,
pressansvarig,
Kungl. Vetenskapsakademien,
070-673 96 50, hans.reuterskiold@kva.se