Nytt tillskott på 25 miljoner till matematisk grundforskning

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Programmet gör det bland annat möjligt för yngre matematiker att forska vid någon av världens främsta matematikmiljöer och sedan återvända till Sverige. 

Antonio Trusiani, Chalmers, Milo Viviano, Chalmers, Martina Favero, KTH, och Nasrin Altafi, KTH, finns bland dem som nu får en postdoktoral tjänst i utlandet. James Wright, från Storbritannien, (foto: University of Edinburgh) rekryteras som gästprofessor till Lunds universitet.

– Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för många andra vetenskaper och för utvecklingen av ny teknik. Det visar inte minst den snabba utveckling som skett inom datadriven life science, AI och kvantteknologi. Om Sverige ska fortsätta att hänga med i utvecklingen så är det viktigt att vi också har matematiker som ligger i framkant, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Matematikprogrammet har haft stor betydelse för matematikforskningen i Sverige. Starka miljöer som gjort internationellt avtryck har utvecklats och blivit attraktiva för ledande forskare runt om i världen.

Inom ramen för programmet rekryteras i år sex yngre utländska forskare och tre meriterade gästprofessorer till svenska universitet. Samtidigt får sex unga matematikforskare stipendier för att tjänstgöra vid universitet i Frankrike, USA, Kanada och Italien under en tvåårsperiod. Bland dessa finns forskare med projekt som kan hjälpa till att beskriva väderfenomen, ta fram bättre modeller för evolution och lösa grundläggande problem inom algebraisk geometri. De får dessutom medel i ytterligare två år om de återvänder och fortsätter sin forskning i Sverige.

Sedan programmet startade 2014 har närmare 300 miljoner kronor anslagits. Programmet är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kungl. Vetenskapsakademien, som utvärderar alla nominerade kandidater.

– Matematik är ett nödvändigt verktyg i dagens tillvaro, inte minst för teknikens och vetenskapens utveckling. Men matematisk vetenskap är också en stimulerande intellektuell utmaning för alla som närmar sig den. Och dessutom erbjuder matematik skönhet, den är med Einsteins ord en logikens poesi. Med matematikprogrammet har vi i Sverige fått en hävstång för att förstärka och utveckla vår matematiska forskning. Det har stor betydelse för vårt land, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Fredrik Fryklund, KTH (New York University, USA)
Dr Martina Favero, KTH (University of Warwick, Storbritannien)
Dr Nasrin Altafi, KTH (Queens University, Kanada)
Dr Antonio Trusiani, Chalmers tekniska högskola (Institut de Mathématiques de Toulouse, Frankrike)
Doktorand, Johan Asplund, Uppsala universitet (Colombia University, USA)
Dr Milo Viviani, Chalmers tekniska högskola (Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien)

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Docent Sven Raum Stockholms universitet
Docent Martin Raum, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Professor Pavel Kurasov, Stockholms universitet
Professor Andreas Rosén, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Dr Anders Mörtberg, Stockholms universitet
Professor Genkai Zhang, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Petter N. Kolm, New York University, USA (Lunds universitet)
Professor Dimitri Leemans, Université Libre de Bruxelles, Belgien (Umeå universitet)
Professor James Wright, University of Edinburgh, Storbritannien (Lunds universitet)

Läs mer om forskarna och programmet

FAKTA Om programmet

Programmet omfattar under åren 2014–2023 340 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut.

Kontaktpersoner:
Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 00
goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva