Personuppgiftsbehandling

Kungl. Vetenskapsakademien värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Här hittar du Akademiens Integritetspolicy och information om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang.