Miljonsatsning med fokus på matematik

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fortsätter sin satsning på svensk matematikforskning. Årets anslag gör det möjligt för 13 matematiker att utveckla sin forskning, söka svar på olösta problem och samtidigt lyfta Sverige som forskningsnation.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom ett omfattande matematikprogram. Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.

Årets anslag gör det möjligt att bjuda in tre gästprofessorer till svenska universitet. Bland dem professor Frank Ball, världsledande expert på statistiska modeller för spridning av smittsamma sjukdomar, som kommer att fördjupa sitt samarbete med forskare på Stockholms universitet.

Doktor Isac Hedén, Uppsala universitet, doktorand Kaj Börjeson, Stockholms universitet och docent Jakob Nordström, KTH.

Andra matematiker i programmet tar sig an de mest kända matematiska problemen, arbetar med algebraisk geometri, symplektisk geometri, beviskomplexitet och mycket mer.

Tack vare anslagen kan svenska matematiker få postdoktorala tjänster i Finland, Kanada, Storbritannien, Ungern och Danmark.

– För utvecklingen av alla vetenskapsområden är det viktigt att de främsta forskarna möts oavsett nationsgränser. Befintlig matematik räcker inte för att vi ska kunna använda de enorma datamängder som produceras i dag. Ny matematik krävs för allt fler användningsområden både inom forskningen och industrin, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anslaget är inte inriktat på något särskilt område inom matematiken utan stödjer grundforskning.

– Wallenbergstiftelsens matematiksatsning har oerhört stor betydelse för svensk matematik, och den är i sin tur en förutsättning för framgång inom viktiga delar av fysik, teknik och andra nyckelområden, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare på Kungl. Vetenskapsakademien.

Anslag 2017:

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parantes)

Professor Frank Ball, University of Nottingham (Stockholms universitet)

Professor Bassam Fayad, Université Paris Diderot (KTH)

Professor Jonathan Partington, University of Leeds (Lunds universitet)

Fyra forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Doktor David Witt Nyström, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet                       

Doktor Thomas Kragh, Uppsala universitet

Docent David Rydh, KTH

Docent Jakob Nordström, KTH

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktor Dmitrii Zhelezov, Chalmers tekniska högskola, (Alfréd Rényi Institute of Mathematics i Budapest, Ungern)

Doktor Erik Duse, KTH, (Helsingfors universitet, Finland)

Doktor Ludvig af Klinteberg, KTH, (Simon Fraser University i British Columbia, Kanada)

Doktorand Eskil Rydhe, Lunds universitet, (University of Leeds, Storbritannien)

Doktor Isac Hedén, Uppsala universitet, (University of Warwick, Storbritannien)

Doktorand Kaj Börjeson, Stockholms universitet, (Köpenhamns universitet, Danmark)

Om programmet:

Programmet omfattar under åren 2014–2022 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

Läs mer om forskarna och projekten på:

http://kaw.wallenberg.org/matematikprogrammet-2017

Läs mer om 2016 års anslag:

http://kaw.wallenberg.org/en/program-mathematics-2016