Långsiktig satsning på matematik en framgångsfaktor

I år är det 17 matematiker som får dela på 28 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. De arbetar bland annat med matematiska studier om pandemin, modeller för slumpmässiga händelser och teorier för extremvärden.

– Det är väldigt glädjande att se att Stiftelsens satsningar på matematik såväl genom matematikprogrammen som Scholars- och Fellowsprogrammen samt matematikdelen inom WASP-programmet gett effekt. Sverige har flera världsledande miljöer och är nu även attraktivt för utländska matematiker, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Han konstaterar också att Stiftelsens stöd till Institut Mittag-Leffler har inneburit att institutet kunnat stärka sin position som ett av världens ledande matematiska forskningsinstitut.

Sammanlagt 134 forskare

Matematikprogrammet är en långsiktig satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet som har pågått sedan 2014 har spelat en stor roll för den positiva utvecklingen som skett inom svensk matematikforskning. Både yngre och mer erfarna, seniora matematiker har rekryterats till Sverige. Samtidigt har unga, svenska matematiker fått internationell erfarenhet varav flertalet återvänt efter sina postdoktorala studier utomlands för att bygga en karriär i Sverige.

Med årets anslag har totalt 134 forskare beviljats anslag sedan 2014.

Programmet är ett samarbete mellan Stiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien, som utvärderar de kandidater som nominerats av universiteten runt om i Sverige.

– Våra ledamöter har lagt ner mycket arbete på detta genom åren och har därmed i högsta grad bidragit till programmets framgångar. Vi ser att det moderna samhällets behov av matematisk kunskap är mycket stort och det känns därför värdefullt för oss att vara en del av den här viktiga satsningen, säger Hans Ellegren Ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien.

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Doktorand Robert Moscrop, Uppsala universitet (Harvard University, Cambridge, USA)
Doktorand Klara Courteaut, KTH, Stockholm (New York University, USA)
Doktorand Erik Lindell, Stockholms universitet (Københavns Universitet, Danmark)
Doktorand Thomas Blom, Stockholms universitet (Københavns universitet, Danmark)
Doktor Scott Mason, KTH, Stockholm (University of Cambridge, Storbritannien)
Doktor Mats Bylund, Lunds universitet (Université Paris-Saclay, Frankrike)

Fem forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Doktor Anna Sakovich, Uppsala universitet
Professor Kaj Nyström, Uppsala universitet
Docent Wushi Goldring, Stockholms universitet
Docent Cecilia Holmgren, Uppsala universitet
Professor Axel Målqvist, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Sex etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Gianpaolo Scalia Tomba, Università di Roma Tor Vergata, Italien (Stockholms universitet)
Professor Stefan Schwede, Universität Bonn, Tyskland (Stockholms universitet)
Professor Benjamin Klopsch, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Tyskland (Lunds universitet)
Professor Igor Shparlinski, University of New South Wales, Australien (KTH, Stockholm)
Professor Yingda Cheng, Michigan State University, USA (Uppsala universitet)
Professor Michael Stillman, Cornell University, USA (KTH, Stockholm)

Läs mer om forskarna och deras forskning

FAKTA/Om programmet
Programmet omfattar under åren 2014–2029 650 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner. Programmet inkluderar dessutom ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut.

Kontaktpersoner:
Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 02
hans.ellegren@kva.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se