Utbildning

Akademien stödjer och arbetar för en skola och högre utbildning på vetenskaplig grund. Den högre utbildningen har alltid varit på Akademiens agenda, och sedan början av 1980-talet har Akademien även engagerat sig mer i skolfrågor. Det har resulterat i flera verksamheter som alla syftar till att förbättra skolundervisningen och locka till lärande, främst inom matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetet med skol- och utbildningsfrågor samordnas i första hand av kommittén för utbildning.