Ledamöter

Akademien består av cirka 480 svenska och 175 utländska ledamöter som tillsammans utgör Sveriges främsta expertpanel inom vetenskapen.

Gå direkt till kontaktlistan för alla ledamöter

Akademiens ledamöter är indelade efter tio vetenskapliga ämnesområden, kallade klasser. De är också verksamma inom kommittéer och arbetsgrupper som bland annat tar initiativ till utredningar, remissvar, konferenser och seminarier. Ledamöterna är också engagerade i arbetet kring Akademiens priser.

Akademiens klasser

 

Hedersledamöter

Akademien har sedan 1810 valt in medlemmar av det svenska kungahuset till hedersledamöter. Efter en ändring i Akademiens grundregler 2019 är det idag möjligt att kalla ”medlem av kungahuset samt andra synnerligen förtjänstfulla personer” till hedersledamot. Idag är H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Peter Wallenberg Jr hedersledamöter av Akademien. De valdes in 2008 respektive 2022.

 

Akademiföreläsningar

Akademien anordnar varje år en serie öppna Akademiföreläsningar med ledamöter. Akademiföreläsningarna hålls på svenska och riktar sig till alla med ett intresse för forskning.

Klicka längst upp till höger i spelaren för att bläddra mellan olika Akademiföreläsningar, eller besök Akademiens Youtubekanal för hela listan.