Ledamöter

Akademien har cirka 480 svenska och 175 utländska ledamöter. De är indelade efter tio vetenskapliga ämnesområden, kallade klasser. Ledamöterna är också engagerade i Akademiens kommittéer och utskott samt i arbetet kring Akademiens priser.

Använd filtreringsfunktionen nedan för att visa ledamöter från en specifik klass eller för att hitta ordföranden i klasserna.