Populärvetenskap

Vetenskapsakademien har en lång tradition av att sprida kunskap till den breda allmänheten. Ledamöterna håller populärvetenskapliga Akademiföreläsningar på svenska som filmas och läggs ut på Akademiens Youtubekanal. Skriftserien Vetenskapen säger behandlar aktuella ämnen som klimat och vaccin. Akademien lägger dessutom ner mycket arbete på att berätta om forskningen bakom de priser vi delar ut. Ett exempel är Nobelaffischerna som förklarar Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset för gymnasieelever.