Internationellt arbete

Akademiens internationella arbete hanteras i första hand av Akademiens kommitté för internationella frågor och innefattar främst samarbeten inom ramen för internationella akademi- och forskningsorganisationer.