Mänskliga rättigheter

Det mesta av Vetenskapsakademiens arbete för mänskliga rättigheter samordnas i Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, som följer och agerar på situationer då forskare världen över utsätts för skilda former av rättsövergrepp. Det händer också att Akademien agerar enskilt eller i samarbete med andra människorättsorganisationer i enskilda ärenden. Akademien är även medlem av Scholars at Risk (SAR), som arbetar för akademisk frihet och för att skydda utsatta forskare världen över.