Crafoordpriset

Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 och det första Crafoordpriset utdelades 1982. Priset ska främja grundforskning inom matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper (med särskild tyngdpunkt på ekologi) och polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism).