Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges stora möjligheter att göra goda insatser inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin.

Kontakt: Gunilla Hallersjö, Priskoordinator, +46 8 673 95 51,
gunilla.hallersjo@kva.se