Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges stora möjligheter att göra goda insatser inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin.