Miljonanslag som stärker matematisk grundforskning

Sexton framstående matematiker får i år anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för många andra vetenskaper och för utvecklingen av ny teknik. Det är en anledning till att Stiftelsen sedan 2014 beviljat runt 25 miljoner kronor varje år inom programmet.

Lisa Nicklasson, Masatoshi Noumi, Eero Saksman, Sofia Tirabassi och Jacopo Emmenegger är några av dem som får stöd inom ramen för matteprogrammet.

– Matematik finns i allt. Även om vi inte alltid är medvetna om det så genomsyrar matematiken vår vardag i form av olika tillämpningar allt från bankinbetalningar, google-sök till ett mycket aktuellt område just nu, smittspridning. Men dagens matematik räcker inte, till exempel när vi vill kunna använda de enorma datamängder som produceras i dag. Ny matematik krävs för allt fler användningsområden både inom forskningen och industrin, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och fortsätter:

– Matematiska teorier och problemlösningar kommer dessutom ofta långt innan vi förstår vad vi kan använda dem till. Att algoritmer skulle kunna leda till att lindra organbrist och rädda liv, genom att betydligt fler donatorer kan matchas med mottagare genom matematiska modeller, var nog inget som föresvävade de matematiker som började intressera sig för algoritmer.

Omkring 25 miljoner kronor per år

I år är det sammanlagt 16 matematiker som får ta del av satsningen. Sex av dessa är unga matematikforskare i Sverige som får stipendier för att tjänstgöra vid universitet i Spanien, Italien, Tyskland och USA under en tvåårsperiod. De får dessutom medel i ytterligare två år om de återvänder och fortsätter sin forskning i Sverige. Med hjälp av anslaget kan även sex unga utländska forskare och fyra högt meriterade gästprofessorer rekryteras till svenska universitet.

Sedan programmet startades har i snitt 25 miljoner kronor per år anslagits till tjänster och stipendier. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

– Från Kungl. Vetenskapsakademiens sida är vi väldigt glada över att kunna bidra till den här viktiga satsningen. Matematik ligger till grund för all naturvetenskap och teknik, och matematisk forskning spelar en allt större roll i vårt moderna samhälle. Om Sverige ska finnas kvar bland de ledande forsknings- och innovationsländerna i världen är det helt avgörande att vi har en stark matematisk forskning och högre utbildning, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Dr Stefano Marseglia, Stockholms universitet (Massachusetts Institute of Technology, USA)
Dr Dag Nilsson, Lunds universitet (Universität des Saarlandes, Tyskland)
Doktorand Lisa Nicklasson, Stockholms universitet (Università di Genova, Italien)
Doktorand Tomas Berggren, KTH (Massachusetts Institute of Technology, USA)
Dr Jacopo Emmenegger, Stockholms universitet (Università di Genova, Italien)
Doktorand Bashar Saleh, Stockholms universitet (Universitat de Barcelona, Spanien)

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige:

Docent Alexander Berglund, Stockholms universitet
Docent Kevin Schnelli, KTH
Dr Sofia Tirabassi, Stockholms universitet
Dr Anders Södergren, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Professor Pär Kurlberg, KTH
Docent Thomas Kragh, Uppsala universitet

Fyra etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Dr Paolo Ghiggini, Université de Nantes, Frankrike (Uppsala universitet)
Dr Gerard Freixas i Montplet, Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche, Frankrike (Chalmers tekniska högskola)
Professor Masatoshi Noumi, Kobe University, Japan (KTH)
Professor Eero Saksman och Paul Wiegmann, Helsingfors universitet, Finland samt University of Chicago, USA (KTH)

Läs mer om forskarna och projekten

FAKTA Om programmet

Programmet omfattar under åren 2014–2023 340 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut.

Kontaktpersoner:
Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 00
goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se