Nobelprisen

I enlighet med Alfred Nobels testamente utdelas sedan 1901 Nobelprisen i fysik och kemi av Vetenskapsakademien. Pristagarna offentliggörs varje år i mitten av oktober på Akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter att de utsetts. Prisutdelningen sker den 10 december, årsdagen av Alfred Nobels död. Sedan 1969 delar Akademien också ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som presenteras under menyn Ekonomipriset.

Att utse Nobelpristagare

Föreläsning med ledamöter från Nobelkommittéerna.

Se föreläsningen

Nobelkommittén för fysik
Kommittéledamöter: Lista över kommitténs medlemmar
Kontakt: Kristina Wolff, Prisadministratör

Nobelkommittén för kemi
Kommittéledamöter: Lista över kommitténs medlemmar
Kontakt: Louise Dahlgren, Prisadministratör