Vetenskapen säger

Vetenskapen säger är en serie populärvetenskapliga skrifter från Vetenskapsakademien som produceras och distribueras genom stöd från Stiftelsen Natur & Kultur. Målsättningen är att sprida vetenskapsbaserad information om viktiga och aktuella ämnen till allmänheten, särskilt på områden där forskningen har gjort stora framsteg på senare tid.

Tryckta exemplar av Vetenskapen säger går beställa i mindre upplaga via e-post vetenskapensager@kva.se. Klassuppsättningar av Vetenskapen säger – om AI  finns beställa via Utbudet.

 

Om AI

Artificiell intelligens diskuteras intensivt nu. Den tekniska utvecklingen går oerhört fort och för varje dag blir AI en del av livet för allt fler människor. För att fatta kloka beslut kring den här utvecklingen behöver vi förstå vad AI egentligen är, och hur vi kan använda tekniken på bra sätt.

Om människans evolution

Människan har alltid fascinerats av sitt ursprung. Dagens vetenskap ger oss fantastiska möjligheter att utforska det, genom att kombinera arkeologi och fossilfynd med genetiska analyser av allt äldre arvsmassa. Steg för steg förstår vi mer om hur människan har utvecklats och spritt sig över världen. Vetenskapen säger om människans evolution sammanfattar den kunskap vi har i dag om människans ursprung på ett lättfattligt sätt.

Om biologisk mångfald och evolution

Från de första primitiva cellerna för 3,5 miljarder år sedan har det utvecklats en enorm biologisk mångfald – av gener och arter, och av funktioner och ekosystem. Alla dessa komponenter är sammanflätade. Om vi tappar genetisk variation och arter kan det få allvarliga konsekvenser för hur ekosystemen fungerar. Då riskerar vi att förlora många av naturens viktiga bidrag till oss, som till exempel produktion av fisk, pollinering av grödor och inte minst kolinlagring.

Om genmodifierade växter

Växtförädling har använts inom jordbruket i tusentals år. Men den explosiva utvecklingen inom molekylärbiologin på senare tid har gett oss nya möjligheter att förädla växter med hjälp av genteknik. Resultatet kan bli minskad användning av gödsel och bekämpningsmedel samt nyttigare grödor som klarar ett förändrat klimat. Skriften Vetenskapen säger – om genmodifierade växter berättar om växtförädling och beskriver vetenskapens syn på den roll som den nya tekniken kan spela.

Om klimatet

Idag lever vi i en värld där klimatet förändras snabbare än på flera tusen år. Människans utsläpp av växthusgaser har orsakat en global uppvärmning. Hur blev det så här och vad kan vi göra för att bromsa utvecklingen?

Om vaccin

Utvecklingen och användningen av vacciner för att förebygga många allvarliga, och inte sällan dödliga, infektionssjukdomar räknas till medicinens allra största framsteg. Vaccination har utrotat smittkoppor, snart också polio, och på tur står mässling och kolera. Vaccination framstår som det effektivaste sättet att få bukt med Covid-19-pandemin. De flesta länder har speciella barnvaccinationsprogram, som varje år räddar mellan två och tre miljoner barn från att dö i infektionssjukdomar.