DN kulturdebatt: Det akademiska samtalet en hotad art

Det fria och intellektuella akademiska samtalet riskerar att försvinna i tider av stark politisk styrning och överbyråkratisering. Det skriver nu Hans Ellegren, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, i Dagens Nyheter kulturdebatt.

Hans Ellegren. Foto: Markus Marcetic

Hans Ellegren tecknar en bild av universitetsvärlden där lärosätena överbyråkratiserats allt mer, bland annat genom krav på ständig återrapportering. Universitetsförvaltningarna expanderar och hr-avdelningarna växer. Fokus och resurser flyttas från kärnverksamheterna mot den ibland självpåtagna rollen som goda förvaltningsmyndigheter. En annan trend är den ökande tron på att det går att beställa kunskap, tekniska framsteg och nya innovationer. Mot den bakgrunden är det, enligt Hans Ellegren, inte förvånande att statistik från Vetenskapsrådet visar att Sverige halkar efter i genomslaget av den forskning som vi satsar betydande statliga medel på.

”Finns inte tid”

”Vad är det då i praktiken som tar stryk”, frågar han sig. ”Jag tycker mig efter hand ha kunnat se hur två tillkortakommanden sprider sig inom svensk forskning: det brister i det intellektuella samtalet och i det reflektiva tänkandet.”

Det finns helt enkelt sällan tid eller ro till att tänka, eller att ”prata forskning”. Det intellektuella samtalet som är så viktigt för verksamheterna har förvandlats till en bristvara. ”Det fysiska mötet mellan människor, må det vara spontana fikarumsdiskussioner eller planerade gruppmöten, är svårslaget som instrument för vetenskaplig utveckling.”, skriver han i DN.

Läs artikeln i sin helhet här.