Viktigt med nära koppling mellan högre utbildning och forskning

Att den högre utbildningen är nära kopplad till den senaste forskningen är viktigt för kvaliteten. Men så är inte alltid fallet idag. Det menar Kerstin Sahlin och Ulf Ellervik vid Kungl. Vetenskapsakademien i en debattartikel som nu publiceras i Svenska Dagbladet. Samtidigt släpper Akademien en rapport med förslag till förbättringar och bjuder in till en paneldiskussion i ämnet.

”Inom kort ska hundratusentals studenter påbörja sina studier vid landets universitet och högskolor – men erbjuds de utbildningar som är i fas med aktuell kunskapsutveckling?”. Den frågan ställer sig Kerstin Sahlin och Ulf Ellervik i debattartikeln i Svenska Dagbladet.

De menar att alla studenter har rätt till en utbildning baserad på aktuell och vetenskapligt grundad kunskap. Genom ett nära samband mellan högre utbildning och forskning kan studenterna också få insikt i hur det går till när kunskap växer fram. Något som i sin tur gör det enklare för dem att värdera kunskap, en förmåga av stor vikt i tider av växande faktaresistens.

Har kompromissats bort

Men idag hävdar debattörerna att det finns starka krafter som tvärtom drar isär forskning och utbildning. Forskningsanknytningen har helt enkelt kompromissats bort i det nya högskolelandskapet. Det har lett till att många studenter inte förstår nyttan av att integrera aktuell forskning i utbildningen.

Omedelbara insatser krävs därför för att förbättra forskningsanknytningens kvalitet. I utredningen som gjorts av Kerstin Sahlin presenteras ett antal förslag på hur detta kan ske:

  • Forskningsanknytningen bör ställs i fokus genom att dess syften, former och progression uttrycks tydligare i utvärderingar, policyer och planeringsdokument.
  • Det behöver vara möjligt att integrera forskningsnära kursmoment i undervisningen.
  • Resurser måste tilldelas för att utveckla utbildning kopplad till strategiska forskningsprogram.
  • Kompetensnätverk för lektorer bör utvecklas så att de bättre kan utnyttja forskning i utbildningen för studenterna.

Debattartikeln i sin helhet (pdf)