Akademien

Akademien består av cirka 480 svenska och 175 utländska ledamöter. Tillsammans utgör de Sveriges främsta expertpanel inom vetenskapen.

Ledamöterna är organiserade i tio klasser:

 • Klassen för matematik
 • Klassen för astronomi och rymdvetenskap
 • Klassen för fysik
 • Klassen för kemi
 • Klassen för geovetenskaper
 • Klassen för biologiska vetenskaper
 • Klassen för medicinska vetenskaper
 • Klassen för tekniska vetenskaper
 • Klassen för samhällsvetenskaper
 • Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Akademien sammanträder tio till elva gånger per år för att fatta beslut i särskilt viktiga frågor. Akademistyrelsen har ansvaret för verksamhetens utveckling och för effektiv användning av Akademiens resurser. Preses är Akademiens ordförande och leder både Akademiens och styrelsens sammanträden. Tre vice presides biträder preses och leder olika kommittéer inom Akademien. De är liksom preses valda till sina förtroendeuppdrag på viss tid.

Akademien har fem permanenta kommittéer som arbetar med några av Akademiens mest centrala verksamheter:

Ständiga sekreteraren är Akademiens verkställande ledamot och ansvarar för Akademiens organisation, den löpande förvaltningen och genomförandet av de beslut som fattats av Akademien. På Akademiens kansli arbetar ett 40-tal anställda med den ständiga sekreteraren som chef. Kansliet svarar bland mycket annat för kommunikation, administration, ekonomi och programverksamhet.

Kansliet ligger i Akademiens lokaler på Lilla Frescativägen 4A i Stockholm.
Kansliet ligger i Akademiens lokaler på Lilla Frescativägen 4A i Stockholm.

Akademien bedriver också verksamhet vid sina forskningsinstitut och akademiprogram:

Akademistyrelsen

Akademistyrelsen utgörs av alla presides, ständiga sekreteraren och tio ledamöter som representanter för klasserna. De ansvarar för verksamhetens utveckling och för effektiv användning av Akademiens resurser.

 • Birgitta Henriques Normark, Preses
 • Hans Ellegren, Ständig sekreterare
 • Lars Bergström, 1:e vice preses
 • Magnus Berggren, 2:e vice preses
 • Ulf Ellervik, 3:e vice preses
 • Johan Håstad
 • Göran Östlin
 • Claes Fahlander
 • Johan Elf
 • Vivi Vajda
 • Stefan Jansson
 • Anna Wedell
 • Danica Kragic Jensfelt
 • Per Strömberg
 • Arne Jarrick

Läs mer