Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter består av representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Svenska Akademien och Sveriges unga akademi.

Kommitténs uppgift är att följa situationen för vetenskapliga forskare världen över som utsätts för skilda former av rättsövergrepp. Kommitténs arbete är baserat på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner. Arbetet bedrivs självständigt bl.a. med utgångspunkt i specifika fall och frågor som uppmärksammats av nätverkets sekretariat.

Akademierna tillhör genom denna gemensamma kommitté ett internationellt akademinätverk, The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som har sitt sekretariat vid National Academy of Sciences i Washington D.C., USA.

Läs mer om International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies

Kommittén uppmärksammas av det internationella nätverket på aktuella fall där forskare, läkare, jurister med flera kränks vad gäller de mänskliga rättigheterna. Ofta rör det sig om fängslande på oklara grunder, att sjukvård nekas under fängelsevistelsen, att kontakt med advokat och familj försvåras och att politiska fångar hålls fängslade med vanliga kriminella. Kommittén agerar då genom att skriva brev till berörda statschefer i de aktuella länderna.

Kommittéledamöter

Lista över kommitténs medlemmar

Kontakt

Cecilia Herbst, Kommittésekreterare