Kommittén för forskningspolitiska frågor

Kommittén för forskningspolitiska frågors uppdrag är att samordna Akademiens forskningspolitiska engagemang och initiera, samordna och bereda Akademiens forskningspolitiska aktiviteter. Dessutom ska kommittén utgöra remissinstans för forskningspolitiska frågor.