Kommittén för hälsofrågor

Kommittén för hälsofrågor är Akademiens organ för att i ett brett perspektiv arbeta med frågor som berör förebyggande hälsoarbete samt sjukdomars uppkomst och behandling. 

Kommittén har som uppgift att initiera, samordna och bereda Akademiens aktiviteter inom hälsoområdet och har ett ämnesöverskridande, nationellt och internationellt perspektiv. Kommittén arbetar med frågor som rör samband mellan miljö och hälsa, hur svensk medicinsk forskning kan stärkas och hur forskning bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården. Den är också remissinstans samt anordnar seminarier, debatter och symposier inom dessa områden.

Kommittéledamöter

Lista över kommitténs medlemmar

Kontakt

Amanda Walldoff, Kommittésekreterare