Kommittén för internationella frågor


Kommittén för internationella frågor har som uppgift att vara informationsnod för Akademiens internationella engagemang. Kommittén initierar, samordnar och bereder Akademiens internationella aktiviteter och är remissinstans för dessa frågor.