Akademiens ständiga sekreterare

Ständiga sekreteraren är Akademiens verkställande ledamot och ansvarar för det dagliga arbetet och löpande förvaltning enligt akademistyrelsens riktlinjer. Hen är chef för kansliet och har ett särskilt ansvar att se till att Akademiens medel används på rätt sätt. Mellan åren 1784–1808 hade Akademien två ständiga sekreterare samtidigt med olika ansvarsområden.

Kungl. Vetenskapsakademiens ständiga sekreterare från grundandet 1739 fram till idag: