Akademiens presidium

Akademiens preses (ordförande), första, andra och tredje vice preses samt ständiga sekreteraren utgör tillsammans Akademiens presidium. Presidiet handlägger frågor om representation vad gäller nationella och internationella vetenskapliga förbindelser, och frågor som delegerats till presidiet. De förbereder också vissa frågor inför Akademistyrelsens möten.

Birgitta Henriques Normark, preses

Birgitta Henriques Normark, Akademiens preses. Foto: Pernille Tofte.

Birgitta Henriques Normark är överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet. Hon forskar om luftvägsinfektioner med fokus på pneumokocker, som är en vanlig orsak till öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Syftet är att utveckla bättre strategier för diagnostik, behandling och prevention i form av vacciner. Hon har varit avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet, samt vicedekan för rekryteringar och vicerektor för forskning vid Karolinska Institutet.

Birgitta Henriques Normark valdes in i Akademiens klass för medicinska vetenskaper 2018. Hon är även ordförande för Akademiens kommitté för internationella frågor.

Läs intervju med Birgitta Henriques Normark

 

Sven Lidin, 1:e vice preses

Sven Lidin, Akademiens 1:e vice preses. Foto: Patrik Lundin.

Sven Lidin är professor i oorganisk kemi vid Centrum för analys och syntes vid Lunds universitet, och har varit verksam inom profilområdet för nanovetenskap och halvledarteknologi vid Lunds tekniska högskola. Han har bland annat studerat metaller och metallegeringars kristallstrukturer och egenskaper. Han var tidigare dekan för naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Sven Lidin är ledamot av klassen för kemi sedan 2002 och har tidigare även varit ledamot och ordförande för Nobelkommittén för kemi och priskommittén för Gregori Aminoffs pris i kristallografi.

Läs intervju med Sven Lidin

 

Per Strömberg, 2:e vice preses

Per Strömberg, Akademiens 2:e vice preses. Foto: Juliana Wiklund, Handelshögskolans i Stockholm.

Per Strömberg innehar Handelshögskolans jubileumsprofessur i finansiell ekonomi. Han har bland annat forskat om riskkapital, bolagsstyrning och industrins klimatomställning. Han är adjungerad professor vid University of Chicago Booth School of Business och har tidigare varit föreståndare för Swedish House of Finance.

Han valdes in i Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper 2012.

Läs intervju med Per Strömberg

 

Ulf Ellervik, 3:e vice preses

Ulf Ellervik, Akademiens 3:e vice preses. Foto: Pernille Tofte.

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi och enhetsföreståndare för Centrum för analys och syntes vid Lunds universitet. Han forskar kring biosyntes av, och transportsystem för, komplexa kolhydrater med det långsiktiga målet att utveckla läkemedel. Han är även en stor kunskapsspridare inom kemins område där han bland annat varit med och tagit fram nya läromedel, gett ut ett tiotal populärvetenskapliga böcker och medverkat i TV.

Ulf Ellervik är sedan 2018 ledamot av Akademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap. Han är också ordförande för Kommittén för utbildning.

Läs intervju med Ulf Ellervik

Hans Ellegren, ständig sekreterare

Hans Ellegren, Akademiens ständige sekreterare. Foto: Markus Marcetic.

Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. Hans forskning har bland annat handlat om att kartlägga flugsnapparnas gener och den skandinaviska vargstammens genetik. Han har varit dekanus för biologi och prodekanus för forskning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, liksom under lång tid ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Hans Ellegren har ett stort intresse för vetenskapshistoria och har gett ut ett antal böcker inom området. Han har också ett stort engagemang för forskningspolitik.

Han är ledamot av Akademiens klass för biologiska vetenskaper sedan 2010.

Läs intervju med Hans Ellegren