Kommittén för miljö och energi

Kommittén för miljö och energi är Akademiens organ för arbete med miljö-, klimat- och energifrågor. Kommittén har som uppgift att initiera, samordna och bereda Akademiens aktiviteter inom miljö-, klimat- och energiområdena samt har ett ämnesöverskridande, nationellt och internationellt perspektiv. Kommittén är också remissinstans samt anordnar seminarier, debatter och symposier inom dessa områden.

Kommittéledamöter

Lista över kommitténs medlemmar

Kontakt

Camilla Grunditz, Kommittésekreterare

Energiutskottet

Under åren 2005–2019 hanterades Akademiens arbete med energifrågor inom Akademiens Energiutskott. Energiutskottet arbetade med att ta fram och värdera kunskap om aktuella energifrågor med koppling till miljö och samhälle, ur såväl svenskt som globalt perspektiv.