Kommittén för utbildning

Kommittén för utbildning har i uppdrag att samordna Akademiens initiativ inom skol- och utbildningsfrågor.

Inom skolområdet arbetar kommittén med att främja en vetenskapsbaserad undervisning i naturvetenskap och matematik samt att locka till lärande, främst inom matematik, naturvetenskap och teknik. Det sker framförallt genom stöd till NTA-programmets utveckling (Naturvetenskap och teknik till alla), utdelning av lärarpriser samt genom deltagande i internationella grupper inom All European Academies (ALLEA) och InterAcademy Partnership (IAP).

Kommittén engagerar sig också i utbildningspolitiska frågor, bland annat genom att besvara remisser rörande skola och utbildning samt genom att anordna symposier och konferenser inom området. Arbetsgruppen Framtidens skola stöttar kommittén genom ett fokus på utbildningspolicy.

Kommittéledamöter

Lista över kommitténs medlemmar

Kontakt

Louise Sjöholm, Kommittésekreterare