Nobelaffischer


För vad har pristagarna i fysik, kemi och ekonomi fått världens mest prestigefyllda pris? Våra populärvetenskapliga affischer förklarar vad prisen handlar om.