Alfred Nobel


Uppfinnaren, kemisten och donatorn Alfred Nobel (1833–1896) föddes i en ingenjörsfamilj i Stockholm och bodde från 9 års ålder med sin familj i St. Petersburg.

Alfred Nobel
Alfred Nobel

1859, åter i Sverige, började Alfred Nobel arbeta i faderns industri och utförde experiment med nitroglycerin. Tillsammans med fadern och brodern Emil utarbetade han en förbättrad sprängteknik som patenterades 1863. Därefter konstruerade han tändhatten som gjorde det säkrare att hantera nitroglycerin. Det nya sprängämnet kallades sprängolja och industriell framställning påbörjades med hjälp av utländska lån.

1864 skedde en våldsam laboratorieexplosion varvid bl.a. brodern omkom. Alfred Nobel fortsatte dock sitt arbete och bildade tillsammans med fadern Nitroglycerin AB för att möta efterfrågan. Tillverkning startade senare i Tyskland, Norge och USA.

Alfred Nobel vidareutvecklade sprängmedlet och erhöll 1866–67 patent på dynamit i en rad länder. På 1870-talet framställde han det s.k. spränggelatinet, smidigare och kraftigare än dynamit, och senare även ballastit, ett nytt rökfritt krut för vapen.

Alfred Nobel kom att inneha mer än 350 patent och bygga upp företag och laboratorier i mer än 20 länder världen över. Dessutom skrev han poesi, drama och övervägde allvarligt att bli författare. Befrämjande av fred låg honom varmt om hjärtat och han hämtade intellektuell näring ur litteratur, medan vetenskap utgjorde grunden för hans egen verksamhet som teknologisk forskare och uppfinnare.

Den 27 november 1895 undertecknade Alfred Nobel sitt testamente med föreskrifter för Nobelprisen. Han dog av en hjärtattack i sitt hem i San Remo i Italien den 10 december 1896.