Louise Dahlgren

Administratör, Nobelkommittén för kemi
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för kemi)
Kontakt
Mobiltelefon: +46 761 175 164