Kristina Wolff

Administratör, Nobelkommittén för fysik
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för fysik)