Titel: Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap