Biografi om Einstein blir senaste tillskottet av Vetenskapliga klassiker

Walter Isaacsons biografi om en av historiens mest betydelsefulla vetenskapspersonligheter, Albert Einstein, tar läsarna genom Einsteins liv och hans banbrytande bidrag till vetenskapen och mänskligheten. Nu släpps den i en ny svensk upplaga.

Einstein är den tionde boken i serien Vetenskapliga klassiker, som ges ut i samarbete med Fri Tanke förlag.
Einstein är den tionde boken i serien Vetenskapliga klassiker, som ges ut i samarbete med Fri Tanke förlag.

Einsteins tidiga tankar formades i ett kunskapstörstande Tyskland, där han som ung jude enträget utvecklade sina teorier trots det politiska läget. Redan innan Förintelsen kastade sin mörka skugga över landet hade han blivit känd världen över för sin relativitetsteori, tilldelats Nobelpriset i fysik år 1921 för fotoelektriska effekten och emigrerat till USA.

Walter Isaacsons porträtt av Einstein fångar inte bara hans enastående bidrag till vetenskapen utan också den komplexa berättelsen om hans personliga och kulturella identitet. Att leva som ung judisk man i det tidiga 1900-talets Tyskland formade inte bara Einsteins vetenskapliga tankar utan också hans känslomässiga resa och beslutet att lämna sitt hemland och flytta till USA. I det nya landet kämpade Einstein med en kluven identitet, som en hyllad vetenskapsman och samtidigt en främling från ett land i ruiner.

Originalutgåvan gavs ut 2007 och blev snabbt översatt till en rad språk efter varmt mottagande. Isacsson har genom flertalet omsorgsfulla biografier blivit en av vår tids mest lästa författare. Översättning av Roland Poirier Martinsson.

Einstein är den tionde boken i serien Vetenskapliga klassiker, som ges ut i samarbete med Fri Tanke förlag. Böckerna väljs ut av ett redaktionsråd och omfattar verk som haft stor betydelse för forskningens framsteg och allmänhetens förståelse av vetenskap, eller är biografier över personer som har haft en sådan betydelse.

Tidigare nyutgåvor i serien är Dubbelspiralen av James Watson, Neandertalmänniskan av Svante Pääbo, Resan med Beagle av Charles Darwin, I människans skugga av Jane Goodall, Radioaktiva substanser av Marie Curie, Nils Celsius, Kyrkan och naturvetenskapen av Erik B. Karlsson och Eric Stempels, Vad är liv? av Erwin Schrödinger, Lusten att upptäcka av Richard Feynman samt Novum Organum av Francis Bacon.

Läs mer om böckerna och beställ på Fri Tankes webbplats