Ingvar Lindqvistdagen 2024

Datum: 2024-04-10

Tid: 13:00 - 17:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Platser kvar: 120

Sista anmälningsdatum: 2024-03-24 23:55

Ingvar Lindqvistdagen 2024

Ingvar Lindqvistprisen, Vetenskapsakademiens lärarpris, delas varje år ut till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Under Ingvar Lindqvistdagen arrangeras inspirerande föreläsningar och 2024 års pristagare berättar om sitt pedagogiska arbete. 2024 års lärarpristagare offentliggörs den 5 mars, men vi kan redan nu presentera vårt spännande program med två externa föreläsare.

Daniel Sundberg professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet föreläser om Vad utmärker egentligen skickliga lärare? – Ledtrådar från en forskningsöversikt. Daniel forskar kring skolreformer och skolans inre arbete. Daniel har även skrivit flertalet böcker i ämnet i serien ”Utmärkt”. Den senaste boken publicerades 2023 med titeln ”Utmärkta lärare -forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit”.

Linnea Stenliden, bitr. professor vid Linköpings universitet, föreläser om Från tavla och krita till ChatGPT i skolan: att navigera i nya landskap för undervisning och lärande. Linnea bedriver forskning som inriktar sig på att undersöka digitala kommunikations- och undervisningspraktiker med fokus på artificiell intelligens (AI), infovis, visuell analys och literacitet relaterat till design för lärande. 

Dagen avslutas med ett spännande samtal mellan Linnea Stenliden och Professor Anders Ynnerman, Kungl. Vetenskapsakademien om hur AI, och annan teknik kan användas i undervisningen. Anders Ynnerman är bland annat initiativtagaren och konsortiedirektör för Visualiserings Center C i Norrköping, och det landsomfattande Wisdomeprogrammet

Välkommen att anmäla dig till Ingvar Lindqvistdagen och lärarsymposiet!

Ett fullständigt program publiceras i mars.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Ingvar Lindqvistsprisen finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare, som mottar priset vid Akademiens högtidssammankomst.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se