Ingvar Lindqvistdagen 2024

Datum: 2024-04-10

Tid: 13:00 - 17:30

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2024-04-07 23:55

Ingvar Lindqvistdagen 2024

Ingvar Lindqvistprisen, Vetenskapsakademiens lärarpris, delas varje år ut till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Under Ingvar Lindqvistdagen arrangeras inspirerande föreläsningar och 2024 års pristagare berättar om sitt pedagogiska arbete. Läs mer om årets priser

Program

13:00
Inledning

Ulf Ellervik, ordf. i Kommittén för utbildning, Kungl. Vetenskapsakademien

13:15
Nyfiken på fysik
Susanne Tegler, Gymnasieskolan Spyken, Lund (fysik)

En mängd fysikfrågor dyker upp när man läser artiklar, böcker eller ser en bild. Detta resulterar i fysikproblem med koppling till vår omvärld och i Susannes presentation kommer hon att presentera några av dessa. Hon kommer också att visa var man kan hitta en mängd fysikproblem av denna typ som kan användas som gruppuppgifter i klassrummet men också för att utmana elever som redan har mycket goda fysikkunskaper. Slutligen kommer Susanne att nämna något om hur hon strukturerar sin vardag som lärare.

13:45
Att få vara kreativ i sitt vetenskapliga lärande -Gullmarsgymnasiets Science Club

Cristina Bernardez Marti och Jens Bjelvenmark, Gullmarsgymnasiet, Lysekil
(kemi/biologi)

Föredraget handlar om att få vara nyfiken och kreativ i sitt lärande. På olika sätt har Jens och Cristina fått möjlighet att utforska kreativitet och nyfikenhet på Gullmarsgymnasiet. Skolan har dels en marinbiologisk spetsutbildning med bland annat en vetenskaplig metodkurs där Cristina och en kollega utvecklar ungdomarnas färdigheter och förmågor i den vetenskapliga metoden. Samt ett traditionellt naturvetenskapligt program där Jens och en kollega arbetar för att ungdomarna ska utveckla sina praktiska färdigheter och förmågor och förståelsen för vetenskapliga mätinstrument. Skolan bedriver även en science club sedan åtta år tillbaka, där ungdomar kan mötas i ett gemensamt och kravfritt forum för sitt naturvetenskapliga intresse

14:30
Roligare ute – utomhus- och äventyrspedagogik

Elin Gädda, Rälsen Norrviken, Sollentuna (NO)

Elin kommer att berätta om hur man kan arbeta med utomhus- och äventyrspedagogik på lågstadiet. Vi får konkreta tips på undervisningsaktiviteter och en inblick i äventyrens magiska värld

15:00
Fika

15:30
Vad utmärker egentligen skickliga lärare? – Ledtrådar från en forskningsöversikt

Daniel Sundberg professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Daniel forskar kring skolreformer och skolans inre arbete. Daniel har även skrivit flertalet böcker i ämnet i serien ”Utmärkt”. Den senaste boken publicerades 2023 med titeln ”Utmärkta lärare -forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit”.

16:10
Från tavla och krita till ChatGPT i skolan: att navigera i nya landskap för undervisning och lärande
Linnea Stenliden, bitr. professor vid Linköpings universitet

Linnea bedriver forskning som inriktar sig på att undersöka digitala kommunikations- och undervisningspraktiker med fokus på artificiell intelligens (AI), infovis, visuell analys och literacitet relaterat till design för lärande.

16:40
Samtal

Bitr. professor Linnea Stenliden och Professor Anders Ynnerman, Kungl. Vetenskapsakademien samtalar om hur bland annat AI kan användas i undervisningen. Här kommer publiken även bjudas in att ställa frågor.

17:20
Avslutande ord
Ulf Ellervik, ordf. i Kommittén för utbildning, Kungl. Vetenskapsakademien

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.

Ingvar Lindqvistdagen kommer att spelas in av Utbildningsradion.

Ingvar Lindqvistsprisen finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare, som mottar priset vid Akademiens högtidssammankomst.

Ett evenemang under Akademidagarna 2024>


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se