"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nobelprisen

I enlighet med Alfred Nobels testamente utdelas sedan 1901 Nobelprisen i fysik och kemi av Vetenskapsakademien. Prisutdelningen sker den 10 december, årsdagen av Alfred Nobels död. De vetenskapliga prisen kan delas av högst tre mottagare per pris. Pristagarna offentliggörs varje år i mitten av oktober på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter att de utsetts. Sedan 1969 delar akademien också ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som presenteras under menyn Ekonomipriset.

Nobel 2016

Det traditionella tillkännagivandet av Nobelpriset i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och efterföljande presskonferens kommer att hållas första veckan i oktober 2016. Presskonferenserna kommer att livesändas här på kva.se.

  • Nobelpriset i fysik – 4 oktober, tidigast klockan 11.45
  • Nobelpriset i kemi – 5 oktober, tidigast  klockan 11.45
  • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne – 10 oktober, tidigast klockan 11.45

Mer information om pressackreditering till årets offentliggöranden finns i pressrummet

Nobelpriset i kemi 2015

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2015 till Tomas Lindahl, Francis Crick Institute och Clare Hall Laboratory, Hertfordshire, Storbritannien, Paul Modrich, Howard Hughes Medical Institute och Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA och Aziz Sancar, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, ”för mekanistiska studier av DNA-reparation”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelpriset i fysik 2015

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2015 till Takaaki Kajita, Super-Kamiokande Collaboration, University of Tokyo, Kashiwa, Japan och Arthur B. McDonald, Sudbury Neutrino Observatory Collaboration, Queen's University, Kingston, Kanada, ”för upptäckten av neutrinooscillationer, som visar att neutriner har massa”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelaffischer

För vad har Nobelpristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? De populärvetenskapliga Nobelprisaffischerna förklarar vad priserna handlar om. 

Nobelaffischerna

 

Prisföreläsningar

Dagarna före utdelningen den 10 december håller varje pristagare en prisföreläsning. Sedan 1999 kan man se prisföreläsningarna via Internet från Nobelprize.org. Årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper håller sina officiella prisföreläsningar 8 december på Aula Magna i Stockholm och kan ses live på kva.se. De kommer också finnas tillgängliga i efterhand på KVATV.

Prisföreläsningarna 2015

 

Nominering och utdelning

Nobelprisen i fysik och kemi ska enligt Nobels testamente utdelas till den person som gjort den viktigaste upptäckten eller uppfinningen inom fysik, och till den person som gjort den viktigaste upptäckten eller förbättringen inom kemi. Ett års pris kan delas lika mellan två arbeten, vilka var och en anses förtjäna ett pris. Om ett arbete som belönas har tagits fram av två eller tre personer, skall priset tilldelas dem gemensamt. Mycket forskning bedrivs i dag av större forskargrupper och samarbeten och ett omfattande arbete läggs ner för att identifiera den eller de nyckelpersoner som varit drivande och centrala i de upptäckter, uppfinningar och förbättringar som belönas.

Nominerings- och utredningsarbetet sköts av akademiens Nobelpriskommittéer. Varje år inbjuder kommittéerna tusentals vetenskapsmän, akademiledamöter och universitetsprofessorer i ett stort antal länder att inkomma med förslag till Nobelpriskandidater för det kommande året. Ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien och tidigare Nobelpristagare har också rätt att föreslå kandidater. De inkomna förslagen granskas sedan av respektive kommitté med bistånd av särskilt utsedda experter. Då kommittéerna gjort sitt val bland de föreslagna priskandidaterna och underställt akademien förslagen, sker det slutliga valet av pristagare genom omröstning av akademiens svenska ledamöter. Akademiens beslut tillkännages och publiceras på akademiens webbplats och Nobelprize.org direkt efter omröstningen i mitten av oktober varje år.

Mer information

Nobelprize.org (alla priser)
Nobelmuseet, Stockholm 
Karolinska Institutet (medicin)
Svenska Akademien (litteratur)
Norska Nobelinstitutet (fred)