"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Ny bok om GMO

  2015-04-20 Nyhet: Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Akademiledamöterna Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson redogör för forskningsläget i sin nya bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. 
 • Uppdaterat akademiuttalande med anledning av IPCC:s klimatrapport

  2015-04-10 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien kommenterar det nuvarande kunskapsläget i klimatfrågan. Uttalandet antogs av akademien den 8 mars 2015 och är en revidering av det tidigare akademiuttalandet från 2009.
 • Fyra akademiledamöter i regeringens nya forskningsberedning

  2015-04-09 Nyhet: KVA:s ständige sekreterare Staffan Normark, Bertil Andersson, Kerstin Lindbladh-Toh och Astrid Söderbergh Widding, alla ledamöter av akademien, kommer att ingå i Regeringens forskningsberedning och bland annat bidra i arbetet med nästa forskningsproposition. 
 • Akademiledamöter i regeringens Skolkommission

  2015-04-09 Nyhet: Jan-Eric Gustafsson, ledamot av akademiens kommitté för skolfrågor, och Kerstin Sahlin är båda ledamöter av akademiens klass för samhällsvetenskaper och ingår nu i regeringens Skolkommission. Kommissionen ska arbeta för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Yttranden om skolan och ny reaktor
Akademien har i remissvar yttrat sig om utvärdering och uppföljning av svenska skolreformer samt nya forskningsreaktorer i Sverige.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

Går det att hitta spår av kalla kriget i vår närmiljö?

Se Per Törnquist, Katedralskolan i Linköping, och de andra av årets Ingvar Lindqvistpristagare föreläsa om sin inspirerande undervisnig.

KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under våren 2015! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2015

Utlysningar

Nu finns postdoktorala stipendier till Japan att söka inom de flesta ämnesområdena nedan. Utlysningar

Lediga tjänster

Just nu söker vi en vikarierande kommunikatör med pressansvar till akademiens kansli och Research Liaison Officers till det globala sekretariatet för Future Earth.

Kommunikatör med pressansvar (vikariat)

Future Earth Research Liaison Officers
Crafoordagarna 2015

5–6 maj firas årets Crafoordpristagare med prissymposium och prisceremoni i Stockholm samt prisföreläsningar i Lund.

Mer information i kalendariet

Ledamöterna

Maria Falkenberg, Göteborgs universitet. Foto: Privat

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 mars valdes Maria Falkenberg, Göteborgs universitet, Dan I. Andersson, Uppsala universitet, Gunnar C. Hansson, Göteborgs universitet, Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet och Jan Nilsson, Lunds universitet, in som svenska ledamöter i akademien.

Ledamöter