"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
NOBEL

Titta på webbsändningen av prisföreläsningarna.

 

Nobel Lectures: Physics

Nobel Lectures: Chemistry

Prize Lectures: Economic Sciences

Nyheter

feed
 • Forskningspolitiska kommittén kritiserar propositionen på SvD debatt

  2016-12-07 Nyhet: På Svenska Dagbladets debattsidor publiceras i dag en debattartikel med rubriken "Vill vi ha tio år av kortsiktig forskningspolitik?", där Vetenskapsakademiens forskningspolitiska kommitté kritiserar regeringens forskningsproposition.
 • Propositionen saknar satsningar på fri grundforskning

  2016-12-02 Nyhet: Regeringens forskningspolitiska proposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, presenterades av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på Vetenskapsakademien den 29 november. Akademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson kommenterar propositionen nedan.
 • Bredare perspektiv krävs för en trygg dricksvattenförsörjning

  2016-12-01 Nyhet: I sitt yttrande över Dricksvattenutredningens slutbetänkande ”En trygg dricksvattenförsörjning” efterlyser akademien ett bredare perspektiv, där dricksvattenförsörjningen i högre grad ses i samband med markanvändning och klimateffekter på det vattenförande landskapet som helhet.
 • Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

  2016-12-01 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Akademien har uttalat sig i ett remissyttrande och i en debattartikel i Dagens Nyheter angående frågan om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. I juni fattade regeringen beslut i frågan och tog bort undantaget för försäljning av antroposofiska preparat.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image
 • The Nobel Lectures 2016

  2016-12-08  Vetenskapliga föreläsningar: The official Nobel Lectures held by this year’s Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureates in Economic Sciences.
 • Presskonferens Nobelveckan

  2016-12-07  Presskonferenser: I samband med Nobelveckan i december håller Kungl. Vetenskapsakademien presskonferens med årets Nobelpristagare i fysik, kemi samt pristagarna i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
 • Crafoord Academy Lecture 2016
  What we can learn from ancient genomics

  2016-12-13  Populärvetenskapliga föreläsningar: Welcome to the Crafoord Academy Lecture 2016 – What we can learn from ancient genomics, with Eske Willerslev, University of Copenhagen. Venue: AF-borgen in Lund.
 • Jordens resurser

  2016-12-14  Lärardagar: Välkommen till en av höstens sex avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
Se hela kalendariet

KVATV.se

Nobelpriset i fysik 2016 - Intervju, Thors Hans Hansson, ledamot av Nobelkommittén för fysik.

Se mer video på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten 2016! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Läs mer om akademiens skolaktiviteter

Utlysningar

Det är nu möjligt att söka postdok-stipendier till Japan inom de flesta vetenskapliga områden.

Utlysningar

Priser

Nobel 2016

2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har delats ut. Missa inte Nobelveckan i december:

Presskonferensen med pristagarna (7 dec)

The Nobel Lectures 2016 (8 dec)

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående instatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare.

Priser

Ledamöterna

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 november valdes Mats André, Uppsala universitet, in som svensk ledamot i klassen för astronomi och rymdvetenskap, och Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet, valdes in som svensk ledamot i klassen för geovetenskaper.

Ledamöter