"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Vetenskapsakademien agerar för tillförlitlig forskning

  2016-02-11 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om en rad åtgärder mot de brister i hanteringen av forskningsfusk och klinisk forskning som blivit tydliga i samband med Paolo Macchiarinis forskning. I ett nytt akademiuttalande framförs bland annat krav på att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas. 
 • Hållbara hav: Ny rapport efterlyser kraftfulla åtgärder och flexibel strategi för att skydda marin hållbarhet

  2016-01-25 Nyhet: Haven spelar en avgörande roll för regleringen av vårt klimat, den biologiska mångfalden samt inkomster och mat till människor runt om i världen. På klimatkonferensen COP21 kom regeringar över hela världen överens om att vi måste sätta en striktare gräns för den globala uppvärmningen. Denna gräns är ett viktigt steg mot ett mer stabilt förhållande mellan hav och klimat. Men trots denna positiva utveckling står den marina hållbarheten inför många utmaningar.
 • Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

  2016-01-14 Pressmeddelande: Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg, USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr, Nya Zeeland och Roger Blandford, USA.
 • Akademien kritisk till Vetenskapsrådets rapport och regeringens fördelningspolitik

  2016-01-21 Nyhet: Vetenskapsakademien är i sitt remissyttrande kritiska till Vetenskapsrådets rapport Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS. Den bärande tesen i rapporten är att omfördelning efter utvärdering skulle vara kvalitetsdrivande för de svenska universiteten. Akademien ifrågasätter starkt de belägg som presenteras som underlag för den teorin. 
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Forskningspropositionen
Vetenskapsakademien har lämnat in sitt yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande forskningspolitiska propositionen 2016. Läs hela yttrandet och hitta fler av akademiens remissyttranden:

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

Presskonferens med årets Nobelpristagare i fysik och kemi samt årets Ekonomipristagare.

Se mer video på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten 2015! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Läs mer om akademiens skolaktiviteter

Utlysningar

Nu finns postdoktorala stipendier till Japan att söka inom de flesta ämnesområdena nedan.

Utlysningar

Priser

Crafoord Days

Crafoorddagarna 2016 firas i Stockholm och Lund 24–26 maj med prissymposium, prisföreläsningar och prisutdelning. Symposium och föreläsningar kommer också att sändas live.

Crafoordpriset

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående instatser.

Priser

Ledamöterna

Vid ordinarie sammankomsten 11 februari valdes Anna Wedell vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, samt Diana Karpman, vid Lunds Universitet, in i klass för medicin. 

Ledamöter