"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Carl Folke får medalj för enastående insatser i miljöfrågor

  2016-10-25 Nyhet: Som första svensk har professor Carl Folke tilldelats utmärkelsen Planet and Humanity Medal, Internationella Geografiska Unionens (IGU:s) högsta hedersbetygelse som utdelas till personer som har gjort enastående insatser inom miljöfrågor. Bland de nio tidigare mottagarna finns Gro Harlem Brundtland, Al Gore, Michail Gorbatjov och Nelson Mandela.
 • Nominera en fantastisk lärare

  2016-10-26 Nyhet: Den 9 november är sista dagen att nominera lärare till Lärarprisen 2017, Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris i matematik och naturvetenskap. Känner du en fantastisk lärare? Alla är välkomna att nominera!
 • Ledig tjänst: Fastighetsskötare/Vaktmästare

  2016-10-24 Nyhet: Vi söker en Fastighetsskötare/Vaktmästare till Kungl. Vetenskapsakademien. Rollen innebär ansvar för den dagliga skötseln av akademiens fastigheter. Du kommer även att arbeta med felavhjälpande underhåll och planerat underhåll av fastigheterna.
 • Vetenskapsakademien vill se ambitiösare klimatmål

  2016-10-14 Nyhet: Att uppfylla tvågradersmålet med 66 procent sannolikhet är inte ambitiöst nog. Det skriver akademien i ett remissvar till Miljö- och energidepartementet beträffande Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Akademien påpekar ett antal förbättringsmöjligheter i utredningen.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Akademien har uttalat sig i ett remissyttrande och i en debattartikel i Dagens Nyheter angående frågan om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. I juni fattade regeringen beslut i frågan och tog bort undantaget för försäljning av antroposofiska preparat.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image
 • Presskonferens Nobelveckan

  2016-12-07  Presskonferenser: I samband med Nobelveckan i december håller Kungl. Vetenskapsakademien presskonferens med årets Nobelpristagare i fysik, kemi samt pristagarna i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
 • Lärardag i fysik

  2016-11-02  Lärardagar: Kungl. Vetenskapsakademien bjuder in grundskole- och gymnasielärare till en lärardag som tar upp dagens frontlinjer inom fysiken. Det kommer även att finnas tillfälle för samtal med föreläsarna i samband med kaffe- och lunchpauserna.
 • Segregerade skolor, grannbarn och familjer:
  Hur har det påverkat elevers betyg 1991 till 2012?

  2016-11-09  Populärvetenskapliga föreläsningar: Svenska nationalkommittén för geografi inbjuder till årets kollokvium som kommer att äga rum vid Uppsala universitet. Eva Andersson, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, presenterar sin forskning om skolsegregation.
 • Ordinarie sammankomst

  2016-11-09  Sammankomster: Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
Se hela kalendariet

KVATV.se

Nobelpriset i fysik 2016 - Intervju, Thors Hans Hansson, ledamot av Nobelkommittén för fysik.

Se mer video på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten 2016! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Läs mer om akademiens skolaktiviteter

Utlysningar

Utlysningar

Priser

Nobel 2016

2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har delats ut. Missa inte Nobelveckan i december:

Presskonferensen med pristagarna (7 dec)

The Nobel Lectures 2016 (8 dec)

Lediga tjänster

Prisadministratör för Sjöbergpriset

Fastighetsskötare / Vaktmästare

Ledamöterna

Vid den ordinarie sammankomsten den 5 oktober valdes Igor Abrikosov, Linköpings universitet in som svensk ledamot i klassen för fysik. Christer Fuglesang, KTH och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet valdes in som svenska ledamöter i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.

Ledamöter