"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Reduktionsfiske effektivt för att minska algblomning

  2015-05-22 Nyhet: För första gången har restaurering av övergödda sjöar genom reduktionsfiske bedömts genom en systematisk utvärdering. Genom att fiska bort mört, braxen och liknande fiskar kan man öka andelen djurplankton, som i sin tur äter växtplankton. Detta har visat sig vara en framgångsrik metod för att förbättra vattenkvaliteten.
 • Astronomen Sofia Feltzing invald i akademien

  2015-05-22 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 20 maj valdes Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, in som svensk ledamot i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.
 • Vetenskapsakademien belönar författare

  2015-05-21 Nyhet: Författaren Marie-Christine Skuncke tilldelas Letterstedtska författarpriset av akademien för sina framstående insatser.
 • Akademien yttrar sig om homeopatiska preparat

  2015-05-12 Nyhet: Vetenskapsakademien lämnar i dag in ett kritiskt yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändringar av hanteringen av homeopatiska preparat. Verkets förslag bygger på ett EU-direktiv som ger medlemsstater möjlighet att införa nationella bestämmelser om prekliniska studier och kliniska prövningar för godkännande av homeopatiska preparat som läkemedel.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

By bradley j, via Wikimedia CommonsHomeopatiska preparat
Akademien har lämnat ett kritiskt yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändringar av hanteringen av homeopatiska preparat. Läs mer om detta och hitta fler remissyttranden:

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

Genotype to phenotype link and nearneutrality in evolution

Tomoko Ohta, Crafoordpristagare 2015, National Institute of Genetics, Mishima, Japan. Se hela Crafoordsymposiet på KVATV.

KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under våren 2015! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2015

Utlysningar

Utlysningar

Priser

Söderbergska priset 2015

Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm. 26 maj hålls ett seminarium till pristagarnas ära med temat Beteendeekonomi: Imperialism eller öppenhet?

Anmäl dig till seminariet
Crafoordagarna 2015

5–6 maj firades årets Crafoordpristagare med prissymposium och prisceremoni i Stockholm samt prisföreläsningar i Lund. Föreläsningarna kan nu ses på KVATV.

Crafoorddagarna på KVATV

Ledamöterna

Nya ledamoten i klass 2, Sofia Feltzing. Foto: Karin Feltzing.

Vid den ordinarie sammankomsten den 20 maj valdes Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, in som svensk ledamot i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.

Ledamöter