Gymnasieeftermiddag om människans evolution – en dag om att förstå vårt ursprung

Datum: 2024-09-19

Adress: Aula Magna, Stockholms universitet

Gymnasieeftermiddag om människans evolution – en dag om att förstå vårt ursprung

Detta evenemang riktar sig till gymnasieskolan. Endast anmälda skolor kan delta. Se information om anmälan längre ner.

Välkomna till en eftermiddag som tar oss tillbaka i historien till där allt började. Eleverna kommer få ta del av ny spännande forskning om människans ursprung ur ett tvärdisciplinärt perspektiv och lyssna till några av Sveriges ledande forskare inom genetik, lingvistik och kognitionsvetenskap:

  • Mattias Jakobsson, professor i genetik, Uppsala universitet (medverkade i SVTs Historien om Sverige)
  • Jenny Larsson, professor i baltiska språk, Stockholms universitet (medverkade i SVTs Historien om Sverige)
  • Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Evenemanget modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom, som var redaktör för skriften ”Vetenskapen säger – om människans evolution”. I arbetsgruppen för skriften ingick även bland annat Mattias Jakobsson och Peter Gärdenfors.

Ladda ner skriften här>

Eftermiddagen kommer att varvas med föreläsningar och interaktiva moment och dagen avslutas med en paneldiskussion där eleverna får ställa frågor till våra forskare. Vi samverkar med Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs) vid Uppsala universitet som har tagit fram ett elevmaterial med fakta och diskussionsfrågor kopplat till skriften ”Vetenskapen säger – om människans evolution” och ämnesplanen i Biologi 1. Elevmaterialet och skriften kommer skickas ut till anmälda skolor innan eventet som förberedande material.

Eftermiddagen riktar sig främst till elever som läser Biologi 1. Eventet är gratis men antalet platser är begränsat, så anmäl din klass redan nu för att säkra en plats.

Anmälan görs till: louise.sjoholm@kva.se. Ange i mejlet antal klasser du önskar anmäla och uppskattat antal elever.

Evenemanget finansieras med stöd från Natur & Kultur

VETENSKAPEN SÄGER är en serie populärvetenskapliga skrifter från Kungl. Vetenskapsakademien. Målsättningen är att sprida vetenskapsbaserad information om viktiga och aktuella ämnen till allmänheten, särskilt på områden där forskningen har gjort stora framsteg på senare tid. Via Kungl. Vetenskapsakademiens hemsida www.kva.se och dessa länkar kan du ladda ner Vetenskapen säger om – människans evolution men även våra andra skrifter i serien Vetenskapen säger om bland annat AI och biologisk mångfald.

Bild: Adobe Stock Photos

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se